lean szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie zbędnych. lean gry Najistotniejszym celem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Wdrożenie technik lean management daje możliwość uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w firmie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.

Comments are closed.